Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Sep 25, 2020

Börssnack gästas av hotellkungen Anders Nissen, vd på fastighetsbolaget Pandox. Anders stakar ut framtiden för fastighetsmarknaden i allmänhet och hotellmarknaden i synnerhet. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna för branschen? Detta och mycket mer. Som vanligt inleder Erik och Jonas avsnittet med en sedvanlig marknadsuppdatering med diverse observationer. 

Anmälan till hotellmarknadsdagen: https://bit.ly/330dGmA