Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Sep 11, 2020

I veckans avsnitt har vi besök av Oscar Karlsson, portföljförvaltare på Handelsbanken. Oscar som länge förvaltat med gott resultat delar med sig av sina strategier och tankar kring marknaden. Vi får en djupare inblick i hans sätt att hitta intressanta case och hans syn på marknaden. Som vanligt inleder Erik och Jonas avsnittet med en marknadsuppdatering. Erik har funnit en sektor som han tycker ser extra spännande ut.

Följ IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw och Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB