Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


May 15, 2020

I veckans avsnitt av Börssnack är Olavi tillbaka. Förutom en spännande gäst diskuterar Erik och Jonas aktiemarknadens utsikter, sentiment, indexförändringar och timmerpriset. Erik förklarar också sin momentum-modell med fundamentala och tekniska parametrar som han börjat publicera i sitt morgonbrev. Med oss denna vecka har vi medgrundare och forskningschef Geir Linløkken från Investtech. Geir avslöjar vad som fungerar och icke fungerar när det kommer till teknisk analys.

Följ IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw

och Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB