Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jan 24, 2020

Rapportperioden har dragit igång och aktiemarknaden har tappat lite momentum i den starka upptrenden. Idag pratar Jonas om centralbankernas försök till att skapa e-krona, Erik berättar om sin taktiska modell för perspektivet på 1-3 månader och Jonas delar med sig av sina intryck från Skagens Fonders nyårskonferens. Denna vecka gästar Fredrik Wilkens (@villatoca) för att berätta om sina automatiserade tradingsystem. Det blev ett oerhört intressant samtal där Fredrik generöst delade med sig av hur han arbetar med algohandel och vad man ska tänka på.

00:00 - Inledning och 5 snabba frågor till Fredrik Wilkens

04:50 - Utsikten för aktiemarknaden, inflationsförväntningar bolagsrapporter,

12:10 - Centralbankerna börjar samarbeta kring e-valutor

13:20 - Intryck från Skagen Fonders nyårskonferens

24:00 - Samtal med Fredrik Wilkens om systematisk handel

Öppna konto på IG: http://bit.ly/3aMMFou