Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jan 17, 2020

Styrkan på aktiemarknaden håller i sig och denna vecka har vi med oss Johan Javeus, chefsstrateg, på SEB, för att hjälpa oss staka ut utsikterna för aktiemarknaden, räntor, inflation och bostadsmarknaden. Kommer börsen fortsätta stiga? Ska vi binda boräntan? Kommer räntorna vara fortsatt låga? Detta och mycket mer får vi höra om i veckans avsnitt.

00:00 - Inledning och 5 snabba frågor till Johan Javeus

03:35 - Börsen, FOMO, flöden, handelsavtal

08:30 - Jonas på grönbete som privatinvesterare

11:20 - Momentumstrategi och momentumcase

14:20 - Att investera i realtillgångar

21:00 - Samtal med Johan Javeus, chefsstrateg på SEB.

Prenumerera på Hanséns morgonbrev: http://bit.ly/2KHOdnp

Följ Hansén på Instagram: http://bit.ly/2tnKG9a

Följ Hansén på Twitter: http://bit.ly/2u29l34

Följ Olavi på Twitter: http://bit.ly/2uV4PUx