Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jan 10, 2020

Börssnack är tillbaka efter julledigheten för att diskutera den starka inledningen på året och blicka framåt. Utsikter diskuteras med hjälp av bland annat värderingsmultiplar, vinstförväntningar och sentimentindikatorer. Erik har med sig ett turnaround-case och Jonas har fler spaningar än någonsin. Tack för att du lyssnar!

Prenumerera på IGs Morgonrapport: http://bit.ly/2KHOdnp