Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Oct 10, 2019

Ännu ett fullspäckat poddavsnitt med en sedvanlig genomgång om vad som skett på aktiemarknaden och vad vi kan förvänta oss. Som vanligt tar vi också upp några bolagsobservationer. Denna vecka har vi också med oss framtidsfilosofen Alexander Bard som berättar för oss hur algoritmerna kommer ta över våra liv, varför marknadsföring är dött och vilka affärsidéer som kommer fungera i framtiden. Detta och mycket mer. Tack för att du lyssnar!

00:00 – Inledning till Börssnack med Hansén och Olavi

00:40 – IG har lanserat turbo24

02:30 – 5 snabba frågor med Alexander Bard

06:00 – Läget på aktiemarknaden

08:20 – Cykliska vs defensiva aktier

13:50 – Inflationssiffror och centralbankspolitik

15:20 - Bolagsobservationer (JM, Ericsson, Indutrade, SBB, Amasten)

24:55 – Intervju med Alexander Bard