Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Dec 17, 2021

Avsnitt 149 gästas av Taner Pikdöken från Atlantfonder. Ett samtal om hur man agerar som hedgefondförvaltare och hur man är positionerad inför 2022. Vilka metoder och processer som tillämpas och hur man agerar med optioner och terminer för att undvika bli en ”forced seller”. Detta och mycket mer. Som alltid inleder Erik och Jonas avsnittet med en market update.

Öppna demokonto på IG: https://bit.ly/38emZAp.

Signa upp på IGs morgonrapport: https://bit.ly/3qq80M1

Följ Erik Hansén på Instagram: https://bit.ly/3dUHxkW