Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi

Sep 9, 2022

Länk till veckans avsnitt: https://youtu.be/zPshi_cvxQg


Sep 2, 2022

Börssnack har blivit ett studioprogram och går att titta på hos Dagens Industri och på vår YouTube-kanal. Länk till YouTube: https://youtu.be/noCtIRJMY28