Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi

Jun 24, 2022

Vi går mot mörkare tider. Isf enligt sommarsolståndet. Vad gäller ekonomin och finansiella marknader diskuterar Erik och Jonas veckans makrodata som tyngs av den stignade inflationen. Jonas argumenterar för Kina och Erik avslöjar indikatorerna han studerar för en eventuell börsbotten. Detta och mycket mer i...


Jun 17, 2022

Det är fortsatt hög volatilitet och svag miljö för risktillgångar! I veckans avsnitt har vi med oss förvaltaren Nikos Georgelis (@NikosGeorgelis) med spetskompetens inom derivathandel och förvaltning. Hur skyddar vi vårt kapital under svagare perioder? Hur ser utsikterna ut för aktiemarknaden? Detta och mycket...


Jun 10, 2022

I veckans avsnitt diskuteras bland annat svagare bostadsmarknad och mjuknande inflationsdata. Finns det utrymme för ett fortsatt bear market rally på aktiemarknaden och hur spelar vi sommarbörsen? Erik berättar om sina principer han använder i investeringsprocessen och vad han arbetar med om dagarna. Tack för att...


Jun 3, 2022

I veckans avsnitt diskuteras utsikterna för ett björnmarknadsrally och vi agerar i rådande marknadsklimat. Med oss denna vecka har vi också Carl Adam Rosenblad och Linus Nilsson från SBF Fonder för att höra hur läget är på fastighetsmarknaden och hur SBF skiljer sig från ”vanliga” fastighetsbolag på...