Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi

Feb 18, 2022

Denna vecka gästas podden av stjärnskottet Lotta Moberg från investmentbolaget William Blair. Lotta är ansvarig för makroanalysen för Dynamic Allocation Strategies Team och är delaktig i investeringarna. Utgångspunkten är topdown med hela världen som univers. Som vanligt inleder Erik och Jonas avsnittet med en...


Feb 11, 2022

Denna vecka gästas podden av data- och grafgurun Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Penser Bank. Vi samtalar om datadriven process för att angripa marknaden och bryggan mellan makro och aktiemarknad. Hur han ser på utsikterna för aktiemarknaden och vad som är viktigt att bevaka. Jonas bjuder även på olika...


Feb 4, 2022

Börssnack gästas av de mest rutinerade förvaltarna, nämligen Lars Söderfjell från Ålandsbanken. Vi pratar om rapportperioden, sektorrotation, inflation, tillväxt och såklart bolagscase. Lars bjuder även på tips om hur man ska tänka när det kommer till förvaltning och aktieplaceringar. Som alltid inleder...