Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi

Jan 28, 2022

Börssnack gästas av Peder Beck-Friis, Senior Vice President och Portfolio Manager på Pimco. Peder berättar om möjligheter och riskerna på makrofronten. Hur han ser på centralbankernas agerande och utsikterna för tillväxt och inflation. Som alltid inleder Erik och Jonas avsnittet med en marknadsuppdatering.

Läs...


Jan 21, 2022

Börssnack gästas av förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt på TIN Fonder. Vi diskuterar trender och bolagscase. Hur man tänker som bottom-up-förvaltare när makromiljön skiftar. Hur man tar en stopp om ett case inte går som förväntat. Strategier med väldiversifierade portföljer. Erik och Jonas inleder...


Jan 14, 2022

Börssnack är tillbaka efter julledighet och gästas av Martin Nilsson, förvaltare på Catella. Martin har varit med i Börssnack tidigare och är alltid en uppskattad gäst. Inflation, ränteuppgång, sektorrotation, värde eller tillväxt? Hur agerar man som fondförvaltare? Vad ska vi äga under 2022? Martin bjuder...