Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jun 17, 2022

Det är fortsatt hög volatilitet och svag miljö för risktillgångar! I veckans avsnitt har vi med oss förvaltaren Nikos Georgelis (@NikosGeorgelis) med spetskompetens inom derivathandel och förvaltning. Hur skyddar vi vårt kapital under svagare perioder? Hur ser utsikterna ut för aktiemarknaden? Detta och mycket mer i veckans avsnitt.