Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jun 10, 2022

I veckans avsnitt diskuteras bland annat svagare bostadsmarknad och mjuknande inflationsdata. Finns det utrymme för ett fortsatt bear market rally på aktiemarknaden och hur spelar vi sommarbörsen? Erik berättar om sina principer han använder i investeringsprocessen och vad han arbetar med om dagarna. Tack för att du lyssnar!

IG webinar: https://www.ig.com/se/webinar-och-tradingevent