Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jun 3, 2022

I veckans avsnitt diskuteras utsikterna för ett björnmarknadsrally och vi agerar i rådande marknadsklimat. Med oss denna vecka har vi också Carl Adam Rosenblad och Linus Nilsson från SBF Fonder för att höra hur läget är på fastighetsmarknaden och hur SBF skiljer sig från ”vanliga” fastighetsbolag på aktiemarknaden. Tack för att du lyssnar!