Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 29, 2022

Ett matnyttigt avsnitt med marknadskommentarer och samtal med Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank. Fokus på bolagsrapporter, konjunktur, inflation och centralbankspolitik. Hoten och möjligheterna diskuteras för aktiemarknaden. Erik och Jonas inleder avsnittet med en sedvanlig market update.