Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 8, 2022

I dagens avsnitt har Jonas bjudit in Coelis globalfondsförvaltare Andreas Brock. Andreas delar in sin koncentrerade portfölj i Champions och Special Situations, ett smart sätt att tänka på lång och kort sikt. Jonas och Andreas går igenom många aktiecase och funderar kring hur orolig man egentligen måste vara över makroläget.