Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Sep 17, 2021

I avsnitt 136 diskuteras senaste inflationsstatistiken. Jonas har dykt ner i solenergibolag och sonderat terrängen. Erik har med sig två aktier som rekylerat tillbaka till tidigare utbrottsnivåer. Erik har även med sig en stornyhet gällande sitt arbete. Tack för att du lyssnar!

Signa upp på Erik Hansens veckorapport https://bit.ly/3qq80M1, Mer info om aktie-turbos hos IG: https://bit.ly/2X6ugRa