Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Sep 10, 2021

Avsnitt 135 bjuder på marknadskommentarer och bolagsobservationer, samt ett samtal med en svenskdoldis som gör världssuccé med sin gröna energifond, nämligen Clas Örn. Vi samtalar om batteriteknik, omställningen för bilföretag och hur Clas finner intressanta investeringscase. Jonas och Erik inleder avsnittet med att bl.a. prata om börsutvecklingen och screeners. Tack för att du lyssnar!

Signa upp på Erik Hansens veckorapport https://bit.ly/3qq80M1