Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Aug 20, 2021

Avsnitt 132 blev ett fullspäckat avsnitt med sedvanlig marknadsuppdatering från Erik och Jonas tillsammans med ett samtal med Joel Backesten och Max Frydén från Danske Bank. Joel och Max, som slagit jämförelseindex med råge under 2021, berättar om hur de ser på marknaden och hur de hittar case och investerar i småbolag. Ett avsnitt med mycket kunskap och lärdomar att ta del av. Tack för att du lyssnar!

Länk till Erik Hanséns veckorapport (PDF-fil): https://bit.ly/3iXwQRV