Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Aug 13, 2021

Börssnack är tillbaka efter sommarledighet med ett fullspäckat program. Diskussioner om bolagen som imponerat mest under rapportperioden och bolag som tagit omotiverat med stryk. Är det dags att plocka upp gamingaktier som rasat? Erik går igenom sin outlook för andra halvåret och Jonas har med en lista med bolag som gynnas av infrastrukturpaketet i USA. Erik bjuder på en screener baserad på VWAP. Tack för att du lyssnar.

Ladda ner Outlook H2 2021: https://bit.ly/3jKBj9L