Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


May 21, 2021

Avsnitt 125 gästas av Maria Hedengren, vd på digitala magasinbolaget Readly. Maria berättar bland annat hur det är att driva transformeringen av magasinbranschen och strategier för att få engagerade kunder. Andra ämnen som berörs är hur de arbetar med big data och produktutveckling. Som vanligt inleder Erik och Jonas avsnittet med en market update. 

IG Veckorapport http://bit.ly/2KHOdnp 

IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw

IG på Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB