Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


May 7, 2021

Avsnitt 124 gästas av en rutinerad förvaltare med spetskompetens inom hållbarhet, nämligen Anna Strömberg från Carnegie. I avsnittet diskuteras favoritbolag och spännande teman inom hållbarhet. Anna ger också sin syn på aktiemarknaden och varför hon inte skulle bli överraskad om vi får en sättning. Som alltid inleder Erik och Jonas avsnittet med en uppdatering om det senaste händelserna och blickar framåt.  

IG Veckorapport http://bit.ly/2KHOdnp

 IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw 

IG på Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB