Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Mar 12, 2021

I avsnitt 117 har vi besök av den framgångsrika hedgefondförvaltaren Mikael Petersson från Coeli. Mikael berättar om sin investeringsfiliosofi och hur han räknar på bolag, samt bjuder på några spännande case. Mikael berättar också varför han är positiv till aktiemarknaden och hur han ser på centralbankernas agerade. Som alltid inleder Erik och Jonas med en marknadsuppdatering. Erik berättar om några signaler som talar för att ränteuppgången tar en paus och Jonas ger sin syn på elbilsaktierna.

Månadsbrev från Mikael http://bit.ly/3qx19zq
IG Veckorapport http://bit.ly/2KHOdnp
IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw
IG på Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB