Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Feb 19, 2021

Börssnack är fulltalig efter Erik varit pappaledig! Ämnen som diskuteras är börsutsikter, inflation, centralbanker och aktier med goda förutsättningar att fortsätta stiga. Med oss har vi även stjärnskottet Sebastian Hallenius som tidigare arbetat som proptrader och numera multi asset-förvaltare på sitter på Länsförsäkringar. Sebastian delar med sig av de metoder han använder för allokering och ger sin syn på marknadsläget.

Prenumerera på IGs veckorapport: http://bit.ly/2KHOdnp

Öppna demokonto på IG: https://bit.ly/38emZAp

IG på Twitter: https://bit.ly/2zAO8Qw

IG på Instagram: https://bit.ly/2Yk8oQB