Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Dec 11, 2020

Efter påtryckningar av många lyssnare har Börssnack lyckats få Mattias Häggblom till poddstudion. Mattias, som förvaltar den populära hälsovårdsfonden Medica på Swedbank Robur, bjuder på många värdefulla insikter om sektorn. Han nämner ett flertal bolag med attraktiva värderingar och goda framtidsutsikter och bolag med värderingar som dragit iväg. Som vanligt inleder Jonas och Erik med en market update. Samtal om börsutsikter, natural language processing, momentum case och outrageous calls.