Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Aug 28, 2020

Denna vecka har Börssnack besök av Mikael Hanell, förvaltare på Nordic Cross. Mikael delar med sig om sin syn på aktiemarknaden och vilka strategier han använder för att skapa överavkastning. Jonas och Erik kör en sedvanlig marknadsuppdatering där de diskuterar aktuella händelserna på marknaden.

Inspelat webinar med Ekka Lundin https://bit.ly/3b8SblW, Blogginlägg om bottenfas-screener https://bit.ly/3b8f60z