Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jun 26, 2020

Veckans avsnitt gästas av förvaltaren Johan Thorén från Strand Kapitalförvaltning. Johan har arbetat i olika rollar inom finansbranschen sedan 1987. I avsnittet berättar Johan hur han analyserar aktiemarknaden och bolag. Vilka analysformer han använder och hur han ser på dagens marknad. Det blev ett väldigt lärorikt och inspirerande samtal. Som vanligt kör Erik och Jonas en marknadsuppdatering och bjuder på lite bolagsobservationer.

Följ IG på Twitter: https://bit.ly/2zAO8Qw

Följ IG på Instagram:https://bit.ly/2Yk8oQB

IGs YouTube: https://bit.ly/3dwXE5t