Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Jun 12, 2020

Veckans avsnitt av Börssnack gästas av daytradern LoneWolf (@2ndtrader). LoneWolf har handlat framgångsrikt på marknaden i många år och delar med sig av sina erfarenheter och hur han tänker kring sin handel. Har man ett börsintresse är detta ett måsteavsnitt att lyssna till. Jonas och Erik kör också sin sedvanliga marknadsuppdatering och bjuder på bolagsobservationer. Lyssnade man på förra veckans avsnitt fick man heads up om en rekyl på aktiemarknaden.

Anmälan till webinar med Erik Hansén och David Bagge https://bit.ly/2XSjifM