Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 10, 2020

Efter en stark återhämtning på aktiemarknaden är den stora frågan om det är början på en längre uppgång eller endast ett tillfälligt björnmarknadsrally. Utsikterna diskuteras och med oss denna vecka har vi med oss tradern, chartisten och förvaltaren David Bagge (@Ten_Bagger)

Tack för att du lyssnar!

Prenumerera på IGs morgonrapport http://bit.ly/2KH Odnp