Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 3, 2020

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste veckorna men det är fortsatt stor oro över hur spridningen av covid-19 kommer påverka ekonomin och aktiemarknaden. Denna vecka har vi ett kärt återbesök av framtidsfilosofen Alexander Bard. Tack för att du lyssnar!

Anmälan till Eriks webinar 6/4: https://bit.ly/3bOKkJs

00:00 – Inledning och 5 snabba frågor till Alexander Bard
10:00 – Allmänt om börsen och nyhetsflödet
10:58 – Minskade Google-sökningar på Corona
11:25 – Jonas om blir deprimerad av nyhetsflödet
13:00 – Börsen vs reala ekonomin
14:05 – Exitstrategi från de drakoniska hälsoåtgärderna
18:20 – Kvartalsskifeseffekten
18:55 – Köptrycket i dark pools
20:45 – När ger VIX-köpsignal?
25:00 – Aktiespaningar från Jonas
31:00 – Samtal med Alexander Bard