Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Mar 20, 2020

Fortsatt stor osäkerhet på marknaden även om kraften i nedgången avtagit, kronan rasar och långräntor stiger. I veckan har vi hedgefondförvaltaren Sean George med oss som berättar hur han navigerar i den höga volatiliteten.

00:00 – Inledning av Börssnack
03:12 – Är det en soliditetskris eller likviditetskris?
05:40 – Aggressiv respons från centralbanker
07:00 – Vart kan det sprängas?
12:40 – Börsen den bästa indikatorn
14:10 – När bottnar börsen?
14:55 – Eriks åsikter om marknaden
16:15 – Extremt svagt sentimentet
16:35 – Vad säger breddindikatorerna?
18:20 – Utsikterna på 12 månader
19:20 – Vad säger VIX-index?
20:30 – Guldet ingen vidare säker hamn
36:00 – Fördelen med att vara privatinvesterare
22:30 – Värderingen på börsen
28:30 – Samtal med Sean George


Prenumerera på Hanséns morgonbrev: http://bit.ly/2KHOdnp