Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Mar 13, 2020

Coronaviruset framfart i Europa har satt fortsatt press på de finansiella marknaderna. Globala aktiemarknader är ner 20 procent från toppnivåer. Eriks målkurs på S&P 500 är nådd och frågan är hur utsikterna ser ut framgent. I detta avsnitt blickar Erik och Jonas framåt och diskuterar hur man ska tänka som investerare efter ett snabbt börsfall.


00:00 – Inledning av Börssnack

03:29 – Målkursen på USA-börsen nådd, vad nu?

04:30 - Sammanbrottet vid OPED-mötet

06:48 - High Yield och påverkan på börsen

08:55 - Vad centralbankerna kan göra

10:05 - Jonas kritiserar svenska politiker

10:45 - Hur tänker vi efter ett börsfall på 20%?

15:00 - Ingen kapitulation på Twitter ännu

19:15 - Indikatorn som signalerar en recession

23:50 - Market Abuse Regulation

26:40 - Humöret och känslorna på börsen

33:30 - Erik redogör för sin strategi

36:00 - Stämningen kring amerikanska valet

39:10 - Aktierna som är kommande vinnare

43:20 - Jonas har screenat fram aktierPrenumerera på Hanséns morgonrapport: bit.ly/2KHOdnp