Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Mar 6, 2020

Nedgångstakten har avtagit på aktiemarknaden, men det är fortsatt tvära kast och stor osäkerhet hur coronaviruset kommer att påverka ekonomin. Erik och Jonas diskuterar utsikterna och hur olika sektorer påverkas. Jonas delar med sig av hur han agerar efter nedgången och Erik förklarar några indikatorer som är extra intressanta för tillfället.

00:00 – Inledning av Börssnack 

03:00 – Uppstuds på aktiemarknaden

04:55 – Policymarkers koordineras stödåtgärder

07:50 – Sanders vs Biden

09:20 – Statistik på kraftiga uppgångdagar

12:10 – Börsen visar marknadens aggregerade åsikt

13:00 – IGs Disaster Recovery Center vid nödlägen

15:30 – Fed överraskade med en räntesänkning

18:00 – Warren Buffett's favoritindikator

20:00 – The Dark Index™ och Gamma Exponering GEX™

24:30 – Vilka marknader är mest intressanta just nu?

27:30 – Så agerar Jonas på marknaden idag

32:45 – Samtal med Christian Nordby om laxsektorn

Prenumerera på Hanséns morgonrapport: http://bit.ly/2KHOdnp