Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Feb 28, 2020

Coronaviruset har triggat igång kraftiga fall på de globala aktiemarknaderna efter senaste årets uppgångar. Aktiemarknaden brukar ta trappan upp och hissen ner. En rekyl har varit antågande men kraften i nedgången överraskar. Denna vecka gästar topprankade analytikern, Christian Kopfer, från Nordea. Christian bjöd på många bra tips på hur man ska agera på börsen och hur man ska tänka när man analyserar bolag.

00:00 – Inledning av Börssnack och fem snabba frågor

03:50 – Volatila aktiemarknader efter stark uppgång

05:10 – Jonas tipsar om hur man ska tänka efter nedgången

08:15 – Vikten av att ha en plan för att undvika förhastade beslut

09:20 – Statistik på tidigare nedgångar på börsen

13:40 – Bolagsobservationer (Balder, K-Fast, LightAir, Powercell samt Intervacc)

17:50 – Samtalet med Christian Kopfer