Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Feb 21, 2020

Avsnitt 71 av Börssnack med Hansén och Olavi blev ett fantastiskt och välfyllt avsnitt trots att veckans förväntade gäst lämnat återbud. Som vanligt diskuterades aktiemarknadens utsikter. Jonas som blivit nominerad till Kungsledens styrelse guidade oss igenom fastighetssektorn och Erik delade med sig av en studie på 100 000 tradingkonton som visade ett misstag som gång på gång upprepas bland traders.

00:00 – Inledning av Börssnack

03:00 – Nya rekordnivåer på börsen och stark säsong

04:30 – ISM vände upp över 50-nivån även 1999

06:30 – Modell för S&P 500 på 1-3 månader

09:30 – Guldet stiger trots dollarstyrka

13:40 – Jonas guidar oss genom fastighetssektorn

39:40 – En studio på 100 000 tradingkonton

43:50 – Tips för att undvika det vanligaste misstaget

45:40 – Bolagsobservationer (Balco, BIMobject, Oncopeptiedes)