Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Feb 14, 2020

I avsnitt 70 har Börssnack ett kärt återbesök av Martin Nilsson, förvaltare på Catella. Martin delar med sig av sina bästa case och avslöjar vilka aktier som kan vara framtidens hållbarhetsvinnare. Som vanligt pratas det om börs och konjunktur. Erik har med sig 5 positiva och negativa argument för aktiemarknaden på 1-3 månader. Jonas hissar och dissar argumenten och delar med sig av din syn på marknaden, samt har med sig 2 bolagsobservationer.

00:00 – Inledning och 5 snabba frågor
04:20 – Coronaviruset och avtagande momentum
06:30 – Indikatorn som gör Jonas höjdrädd
07:55 – 5 positiva och negativa argument för börsen
14:20 – Starka marknader hittills under 2020
16:00 – Lundin Petroleum och EnQuest
19:30 – Samtal med Martin Nilsson

Öppna konto på IG: http://bit.ly/3aMMFou

Prenumererar på IGs Morgonrapport http://bit.ly/2KHOdnp