Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Feb 7, 2020

I veckans avsnitt går Jonas igenom några intressanta observationer kring konjunkturen genom att studera några pålitliga indikatorer. Han följer också upp ett rapporterande bolag samt utvecklar sitt resonemang kring kinesiska aktier i spåren på oron kring Coronaviruset. Veckans gäst är ingen mindre än Hexagons VD, Ola Rollén och Jonas försöker förstå sig mer på bolaget. Ingen är bättre än Ola på att beskriva sitt bolag och han ger flera intressanta vinklingar och insikter om framtida drivkrafter där Hexagon har en stor roll att fylla i framtiden.

00:00 - Inledning

01:43 - Börsinsikter och uppföljning av rapportbolag och investeringar

06:48 - Observationer om framtiden med stor betydelse för börsen

08:00 - Samtal med Ola Rollen