Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Dec 20, 2019

I sista avsnittet för decenniet summerar Erik och Jonas 2019 och blickar framåt. Börsens utsikter diskuteras och intressanta teman. Erik redogör för vilka indikatorer han studerar för att få vägledning för börsen på 1-3 månader. Jonas drar konklusioner från fondförvaltarenkäten. Som alltid bjuds det på bolagsobservationer. 

00:00 Inledning av Börssnack. 

04:00 Viktigaste händelserna senaste veckan. 

08:00 Erik förklarar indikatorer han brukar studera. 

13:20 Jonas konklusioner från fondförvaltarenkäten. 

22:10 Riksbanken lämnar minusräntan.

27:50 Bolagsobservationer Peab, JM, Bulten, Nobia, Elekta

37:00. Teman inför 2020 (banker, EM).

38:40 Negativ realränta, guld i mer gynnsam period, stigande inflationsförväntningar.

43:10 Vi tackar alla som gästat Börssnack 2019.

Följ Erik Hansén på Instagram: https://www.instagram.com/higherlows/