Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Dec 13, 2019

Efter en fullspäckad vecka med ett flertal marknadspåverkande hållpunkter behandlas de viktigaste händelserna i Börssnack. Hansén och Olavi har denna vecka med sig Johanna Jeansson, makroekonom på Bloomberg, för att på djupet gå igenom utsikterna för 2020. Vilka är riskerna på upp- och nedsidan? Kommer vi ser en konjunkturåterhämtning? Detta och mycket mer i veckans avsnitt. 00:00 Inledning och 5 snabba frågor 02:50 Börsen, Fed, KPI, Riksbanken, handelskonflikten 07:25 Aktier som gynnas av PPM-flöde 08:40  Kronan stark, vilka bolag påverkas 13:25 Bolagsobservationer på Assa Abloy, Attendo, H&M, Hexagon 20:50 Samtal med Johanna Jeansson. Prenumerera på Hanséns morgonbrev: http://bit.ly/2KHOdnp