Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Nov 29, 2019

Intressant läge på börsen, med en grund rekyl. Jonas tar tempen på utvecklingen och reflekterar över den närmaste framtiden. Vidare så går Jonas igenom folkaktierna Ericsson, HM, Telia, Volvo och Atlas. Eftersom massapriserna nu ser ut att rekylera upp tittar Jonas in bland massakänsliga bolag. Eftersom Erik fortfarande är på semester så passar Jonas på att samtala med Danske Banks investeringsspecialist Ludvig Rosenstam Åhman. Ludvig är tillika författare av den relativt nyutgivna investeringshandboken – 101 tankar om aktier. I samtalet med Ludvig beskrivs smarta tips för långsiktiga investerare och han tar också upp flera andra intressanta böcker att kasta sig över i jakten på kunskap. Jonas och Ludvig avslutar sedan med att gå igenom Danske Banks aktuella house-view.

00:00 Inledning av Börssnack

01:20 5 snabba frågor till Ludvig

02:28 Jonas om börsläget

19:10 Samtal med Ludvig Rosenstam Åhman