Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Nov 22, 2019

Rekylläge på börsen! Jonas går igenom varningstecken för börsen på kort sikt, men ger också sin ljusare syn på lite längre sikt. 2020 har utsikter att bli ett hyggligt år, men det saknas förstås inte risker. Tillsammans med aktiestrategen Robert Oldstrand från Swedbank benas förutsättningarna ut. Robert beskriver också sitt arbetssätt inom kort- och långsiktig aktieanalys samt berättar vart han ser bäst möjligheter på andra marknader. Att han tipsar vart man kan vända sig för att få idéer och inspiration gör inte saken sämre, inte heller att han listar 5 långsiktigare aktiefavoriter.

 

00:00 Inledning av Börssnack

 

01:05 5 snabba frågor till Robert

 

02:22 Jonas pratar om sin nedlagda momentumfond, den kortsiktiga börssynen och nämner där några faktorer som gör honom lite oroad. Därefter beskriver Jonas sin syn på de långsiktiga förutsättningarna och nämner några illavarslande faktorer men också positiva faktorer för en god utveckling. Bankvärdering, små- vs stora bolag samt taimingen för tillväxtmarknader avhandlas.

 

12:15-1:11:46 Samtal med Robert Oldstrand. Robert ger oss en bakgrundsbeskrivning, diskuterar sedan dels tillgångsallokering och dels aktieallokering. Han nämner också hur de arbetar med kortare rekommendationer och beskriver sin favoritanalys, teknisk analys. Om det blir ett julrally eller inte diskuteras liksom om 2020 blir ett plusår. Samtalet avslutas med att Robert svarar på några twitterfrågor.