Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 19, 2019

Fondförvaltaren Erik Sprinchorn gästar denna vecka Börssnack! Vi får höra hans take på fonden Core Ny Teknik, vars fokus är på innovation, småbolag och Norden. Utöver detta djupdyker vi den aktuella rapportperioden med intressanta bolagscase och bjuder på reflektioner kring Bank of America Merrill Lynch fondförvaltarenkät. Tusen tack för att du lyssnar!
Erik Hansén twitter: twitter.com/erikhansen_ig
Jonas Olavi twitter: twitter.com/j_olavi?lang=sv