Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Apr 30, 2021

Avsnitt 123 gästas av makrogiganten Johanna Högfeldt. Johanna, som bl.a. har erfarenhet som ränte- och valutahandlare på Riksbanken, arbetar idag som makrostrateg på Handelsbanken. I avsnittet får vi höra Johannas syn på det ekonomiska läget och vad hon tror kommer vara i marknadens blickfång. Johanna ger även sin syn på inflationen och utsikterna på långräntorna, en vy som enligt många går emot konsensus. Detta och mycket mer. Erik och Jonas inleder som vanligt avsnittet med en marknadsuppdatering. 

SHB konjunkturrapport: https://bit.ly/3vsBdHT 

IG Veckorapport http://bit.ly/2KHOdnp 

IG på Twitter https://bit.ly/2zAO8Qw

IG på Instagram https://bit.ly/2Yk8oQB