Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Oct 30, 2020

Inför USA-valet finns det ingen bättre att samtala med än hedgefondförvaltaren Sean George. Förutom spekulationer inför valet berättar Sean varför han är positiv till aktier som tillgångsslag och hur han arbetar för att parera marknadens upp- och nedgångar. Jonas och Erik kör en sedvanlig market update. Utsikter för börsen, var hittar man vinnare i tider av osäkerhet och vilka faktorer man ska undvika är några av ämnena som diskuteras.

Anmälan till Eriks webinar 2/11 (endast aktiva kunder på IG) https://bit.ly/3my7gBP