Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


Oct 9, 2020

Börssnack firar 100 avsnitt med att bjuda på ett samtal med Dhaval Joshi, Chief Strategist på analysfirman BCA. Dhaval delar med sig av sin vy på börsen och den svenska kronan. Dessutom berättar Dhaval om ett framgångsrikt system, baserat på fraktaler, som BCA tillämpat i många år. Som vanligt inleder Erik och Jonas avsnittet med en market update.

IG Youtube: https://bit.ly/3dwXE5t

Erik Hansén Twitter http://bit.ly/2u29l34

Erik Hansén Instagram: http://bit.ly/2tnKG9a

Jonas Olavi Twitter: http://bit.ly/2uV4PUx