Preview Mode Links will not work in preview mode

Börssnack med Hansén & Olavi


May 10, 2019

Head of Sustainable Finance Sasja Beslik, från Nordea, gästar denna vecka Börssnack! Han är en av Sveriges främsta experter när det gäller hållbara investeringar och vi pratar om hur vi kan anpassa och bli hållbara i vårt sparande. Utöver detta reflekterar vi självklart över det rådande börsläget och djupdyker i några aktuella bolagsobservationer. Tusen tack för att du lyssnar!
Erik Hansén twitter: twitter.com/erikhansen_ig
Jonas Olavi twitter: twitter.com/j_olavi?lang=sv